"Bu Dünyada Ayakta Kalabilenler Yataktan
Kalktığı andan itibaren istedikleri koşulları
arayan    ve  bulamadıkları  takdirde onları
Yaratanlardır."
George Bernard Shaw

Kurumsal Faaliyetler